Skip to main content

EIGEN TERREIN

VERBOD TOT SLAPEN IN HET VOERTUIG

ONVEILIGE SITUATIES

Meld schade en onveilige
situaties altijd direct bij een
leidinggevende of een
contactpersoon!

AANSPREKEN

Spreek elkaar aan op onveilig
gedrag, ongeacht functie.

SCHONE
OMGEVING

ALCOHOL & DRUGS

Het is verboden alcohol of
drugs te gebruiken op het
terrein.

VERLATEN TERREIN

Bij gesloten hek,
oprijden tot aan de
stopstreep.

VERKEER

Houd je aan de verkeersregels.
– Houd rijbanen vrij.
– Ontkoppel niet op rijbanen.
– Parkeer op een P-terrein

VLUCHTWEGEN

Houd rijbanen en
Vluchtwegen vrij en
berijdbaar.

GEVAAR BEL